Ripërtëritja Monergjiste

Të lindur të vdekur në mëkat!

Njerëzit lindin të gjallë fizikisht (Gjoni 3:7), por të vdekur shpirtërisht (Efesianët 2:1; 1 Korintasit 2:14), duke e bërë të pamundur për të marrë jetën të ndarë nga ndërhyrja radikale e Perëndisë. (Gjoni 6:65). Jeta vjen nëpërmjet veprës ripërtëritëse të Frymës së Shenjtë (Goni 6::63) i cili e bashkon mëkatarin me Krishtin duke aplikuar kulminimin

Të lindur të vdekur në mëkat! Read More »

Ripërtëritja Monergjiste

Meqënëse besimi është pafundësisht përtej të gjitha fuqive të natyrës sonë të paripërtërirë njerëzore, është vetëm Perëndia Ai që mund të japë veshët shpirtërorë për të dëgjuar dhe sytë për të parë bukurinë e Krishtit në ungjill. Vetëm Perëndia çarmatos armiqësinë e mëkatarit duke e kthyer zemrën e tij prej guri në një zemër prej

Ripërtëritja Monergjiste Read More »

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë?

Ju nuk mund të mbroni në mënyrë konsekuente që ne jemi të shpëtuar vetëm “prej hirit” kur në të njëjtën frymë deklaroni që njeriu natyror ka një vullnet të lirë për të ardhur te Krishti (Gjoni 6:65). Njeriu ka nevojë për shpëtimin pikërisht sepse vullneti i tij është skllav i mëkatit. Dhe ajo që ëshë

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë? Read More »

“Por të gjithëve atyre që e pranuan Atë” – Gjoni 1:12,13

“Por të gjithëve atyre që e pranuan, Ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndisë.” – Gjoni 1:12-13 “Por kush e pranoi Atë? Jo të gjithë. Vetëm

“Por të gjithëve atyre që e pranuan Atë” – Gjoni 1:12,13 Read More »

1 Gjoni 5:1 – Ripërteritja/Rilindja

Nga Pastor Xhon Samson (John Samson) “Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur prej Perëndisë.” – 1 Gjoni 5:1 Në greqishten origjinale, kohët e foljeve në këtë varg janë shumë zbuluese. Një përkthim i fjalëpërfjalshëm lexon kështu: “Të gjithë ata që po vazhdojnë të besojnë (pisteuon, një kohë e tashme, veprim i vazhdueshëm)

1 Gjoni 5:1 – Ripërteritja/Rilindja Read More »

“Ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë” – Veprat 7:51

KUNDËRSHTONI FRYMËN E SHENJTË?  Kam dëgjuar shpesh që Veprat 7:51 është një provë kundër doktrinës biblike të hirit të parezistueshëm. Aty thuhet, “O qafëfortë dhe me zemër dhe veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë…” Por ky është një dështim i madh ekzegjetik që në mënyrë të volitshme nuk i ka dhënë

“Ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë” – Veprat 7:51 Read More »

Analogjia e njeriut që po mbytet

Të dashur miq: Ju mund të jeni ndeshur me një të krishterë të sinqertë, që kur ka kundërshtuar mësimet biblike të “skllavërisë së vullnetit”, “shpëtimit vetëm me anë të hirit” dhe “zgjedhjes” ka përdorur analogjinë e zakonshme të shpëtimit e cila e krahason të pashpëtuarin me një njeri që po mbytet. Ata thonë se një

Analogjia e njeriut që po mbytet Read More »

Thirrja e Efektshme e Hirit – Spurgeon

Thirrja e efektshme e hirit është saktësisht e ngjashme me [thirrjen ndaj Llazarit për të dalë]; mëkatari është i vdekur në mëkat; ai jo vetëm që është në mëkat por i vdekur në mëkat, pa ndonjë fuqi për ti dhënë vetes jetën e hirit. Ai jo vetëm që është i vdekur, por është i korruptuar;

Thirrja e Efektshme e Hirit – Spurgeon Read More »

Perëndia, Burimi i Dritës Shpirtërore

Shpirtrat e njerëzve natyrorë janë kaq të verbër saqë nuk shikojnë asnjë bukuri ose shkelqësi në Krishtin. Ata nuk e shikojnë dot mjaftueshmërinë e Tij. Ata nuk shikojnë asnjë bukuri në veprën e shpëtimit prej Tij; për sa kohë që ata rrinë kështu të verbër, është e pamundur që ata të afrohen me Krishtin. Zemra

Perëndia, Burimi i Dritës Shpirtërore Read More »