Të lindur të vdekur në mëkat!

Njerëzit lindin të gjallë fizikisht (Gjoni 3:7), por të vdekur shpirtërisht (Efesianët 2:1; 1 Korintasit 2:14), duke e bërë të pamundur për të marrë jetën të ndarë nga ndërhyrja radikale e Perëndisë. (Gjoni 6:65).

Jeta vjen nëpërmjet veprës ripërtëritëse të Frymës së Shenjtë (Goni 6::63) i cili e bashkon mëkatarin me Krishtin duke aplikuar kulminimin e jetës, vdekjen dhe ringjalljen e Jezus Krishtit ndaj mëkatarit të zgjedhur (Galatasit 2:20; Kolosianët 2:20; Romakët 6:4; Efesianët 2:5. Kolosianët 3:1).

Nuk ka asnjë përpjekje njerëzore të asnjë lloji që mund ta sigurojë këtë jetë.

 

Përkthyer nga: http://www.reformationtheology.com/theology/

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *