Gjendja e Njeriut

DREJTËSIA E PERËNDISË NË MALLKIMIN E MËKATARËVE

Versioni i paredaktuar. Ndjesë për ndonjë gabim. Të gjitha të drejtat të rezervuara.    DREJTËSIA E PERËNDISË  NË MALLKIMIN E MËKATARËVE  NGA JONATHAN EDWARDS   TEMA kryesore e pjesës doktrinare të letrës së Romakëve është hiri falas i Perëndisë në shpëtimin e njerëzve përmes Jezu Krishtit, veçanërisht, siç shfaqet në doktrinën e drejtësimit: vetëm me […]

DREJTËSIA E PERËNDISË NË MALLKIMIN E MËKATARËVE Read More »

Lista e Vargjeve për Mëkatshmërinë e Plotë të Njeriut

Doktrina e mëkatshmërisë së plotë (ose shthurjes rrenjësore) thotë që të gjithë njerëzit, si pasojë e Rënies, lindin të korruptuar moralisht, skllevër të mëkatit, në armiqësi me Perëndinë, dhe të paaftë për ta kënaqur Atë ose edhe që të kthehen vetë te Krishti për shpëtim. Këto vargje janë mbështetja biblike për këtë doktrinë.   Njeriu

Lista e Vargjeve për Mëkatshmërinë e Plotë të Njeriut Read More »