J. I. Packer

Perëndia Zgjedh të Vetët – Nga J. I. Packer

Nga J. I. Packer Perëndia i thotë Moisiut, “Do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë, dhe do të kem dhembshuri për atë që do të kem dhembshuri. Kështu, pra, nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë.” Romakët 9:15-16 Folja ‘zgjedh’ […]

Perëndia Zgjedh të Vetët – Nga J. I. Packer Read More »

1 Gjoni 5:1 – Ripërteritja/Rilindja

Nga Pastor Xhon Samson (John Samson) “Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur prej Perëndisë.” – 1 Gjoni 5:1 Në greqishten origjinale, kohët e foljeve në këtë varg janë shumë zbuluese. Një përkthim i fjalëpërfjalshëm lexon kështu: “Të gjithë ata që po vazhdojnë të besojnë (pisteuon, një kohë e tashme, veprim i vazhdueshëm)

1 Gjoni 5:1 – Ripërteritja/Rilindja Read More »