A. W. Pink

Kush po i qeveris gjërat në këtë tokë sot—Perëndia, apo Djalli?

Nga Arthur Pink (1886 – 1952) Që Perëndia mbretëron në mënyrë supreme në Qiell, përgjithësisht pranohet; por që Ai mbretëron në mënyrë supreme mbi këtë tokë, pothuajse mohoet botërisht—nëse jo drejtpërdrejt, atëhere tërthorazi. Më shumë e më shumë njerëzit po e zhvendosin dhe po e zbresin Perëndinë në prapaskenë në filozofimin dhe teoritë e tyre. […]

Kush po i qeveris gjërat në këtë tokë sot—Perëndia, apo Djalli? Read More »

Zgjedhja dhe paracaktimi gjenden nga Zanafilla te Zbulesa

Nga Arthur W. Pink Nuk ka asnjë libër të vetëm në Fjalën e Perëndisë ku Zgjedhja nuk është e deklaruar, e ilustruar në mënyrë të goditur, ose e nënkutpuar. Zanafilla është plot me të: ndryshimi që Zoti bëri midis Nahorit dhe Abrahamit, Ismaelit dhe Isakut, dhe dashuria për Jakobin dhe urrejtjen për Ezaun janë disa

Zgjedhja dhe paracaktimi gjenden nga Zanafilla te Zbulesa Read More »

“Por të gjithëve atyre që e pranuan Atë” – Gjoni 1:12,13

“Por të gjithëve atyre që e pranuan, Ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndisë.” – Gjoni 1:12-13 “Por kush e pranoi Atë? Jo të gjithë. Vetëm

“Por të gjithëve atyre që e pranuan Atë” – Gjoni 1:12,13 Read More »

Shenjtëria e Perëndisë – Nga A.W. Pink

Për shkak se Perëndia është i shenjtë, pranimi prej Tij mbi bazën e veprave të krijesës është plotësisht i pamundur…A mundet errësira të banojë me Dritën? A mundet i Papërlyeri dhe i Panjolli të kënaqet me “rrobat e ndotura” (Isaia 64:6)? Më e mira që njeriu mëkatar mund të sjellë përpara është e ndotur. Një

Shenjtëria e Perëndisë – Nga A.W. Pink Read More »