A është Perëndia i mjaftueshëm për të na shpëtuar i vetëm?

Ndryshimi thelbësor midis teologjisë së Reformuar dhe asaj jo të Reformuar është që e para afirmon që Jezus Krishti është I MJAFTUESHËM për të shpëtuar deri në fund ndërsa e dyta beson që Jezusi është I NEVOJSHËM, por JO I MJAFTUESHËM. Reformatorët nuk e akuzuan kurrë Romën se besonte që dikush mund të shpëtohej veçmas […]

Continue Reading

Një Mbrojtje Konçize Ekzegjetike e “Shlyerjes Specifike” te Ungjilli i Gjonit

Këtu është një mbrojtje konçize ekzegjetike e “shpengimit specifik” në Ungjillin sipas Gjonit. Ju lutem ndiqni trenin e mendimit deri në fund. Jezusi tha, “Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë” (Gjoni 6:37) – Nga ky varg ne kuptojmë që të gjithë ata që Ati i jep Birit do të besojnë në […]

Continue Reading

“Ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë” – Veprat 7:51

KUNDËRSHTONI FRYMËN E SHENJTË?  Kam dëgjuar shpesh që Veprat 7:51 është një provë kundër doktrinës biblike të hirit të parezistueshëm. Aty thuhet, “O qafëfortë dhe me zemër dhe veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë…” Por ky është një dështim i madh ekzegjetik që në mënyrë të volitshme nuk i ka dhënë […]

Continue Reading

Monergjizmi = Vetëm Krishti

Kohët e fundit një vizitor dukej shumë i shqetësuar që ne barazonim besimin tonë në Monergjizëm me “Vetëm Krishti” — sepse duke bërë këtë ne po tregoheshim tribalë, sepse kjo komunikon idenë që sinergjistët nuk afirmojnë “Vetëm Krishti” dhe të bësh këtë pohim shkakton grindje midis vëllezërve. Por qëllimi ynë nuk është të shkaktojmë grindje, […]

Continue Reading