literature, bible, scripture-426132.jpg

Interpretimi i duhur i Gjonit 3:16

Arsyeja qe Gjoni perdor fjalen “bote” eshte sepse audienca e tij perbehej nga hebrenj dhe johebrenj. hebrenjte atehere mendonin dhe besonin se shpetimi ishte vetem per ta, vetem per Izraelin. Por Gjoni u tregon qe dashuria dhe shpetimi i Perendise ishte edhe per kombet e tjera johebraike, por nuk nenkupton “cdo njeri ne planetin Toke”.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *