Cili është kuptimi i fjalës “Monergjizëm”?

Kuptimi i fjalës Monergjizëm: Është një term teologjik që do të thotë që vepra e ripërtëritjes është vepër e VETËM PERËNDISË dhe jo bashkëpunimi i njeriut me Perëndinë. Fryma e Shenjtë duhet të hapë sytë tanë dhe duhet të ndryshojë zemrën tonë prej guri në një zemër prej mishi përpara se ne të besojmë (Ezekieli […]

Continue Reading

“Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian”

Koment:  “Unë nuk jam as Kalvinist as Arminian…” Përgjigje: Vëlla në Krishtin, Kalvinizmi dhe Arminianizmi zakonisht përdoren si shkurtesë për Monergjismin dhe Sinergjismin. Ose ti beson që Ripërtëritja paraprin besimin ose jo? Ose ti pohon që Krishti është i mjaftueshëm për të siguruar gjithcka që ke nevojë për shpëtim (duke përfshirë një zemër të re […]

Continue Reading

Shpëtuar Vetëm prej Hirit apo Hirit Plus Vullneti i Lirë?

Ju nuk mund të mbroni në mënyrë konsekuente që ne jemi të shpëtuar vetëm “prej hirit” kur në të njëjtën frymë deklaroni që njeriu natyror ka një vullnet të lirë për të ardhur te Krishti (Gjoni 6:65). Njeriu ka nevojë për shpëtimin pikërisht sepse vullneti i tij është skllav i mëkatit. Dhe ajo që ëshë […]

Continue Reading

Monergjizmi = Vetëm Krishti

Kohët e fundit një vizitor dukej shumë i shqetësuar që ne barazonim besimin tonë në Monergjizëm me “Vetëm Krishti” — sepse duke bërë këtë ne po tregoheshim tribalë, sepse kjo komunikon idenë që sinergjistët nuk afirmojnë “Vetëm Krishti” dhe të bësh këtë pohim shkakton grindje midis vëllezërve. Por qëllimi ynë nuk është të shkaktojmë grindje, […]

Continue Reading

Të Verbër derisa Zoti hap Sytë tanë

Së fundmi lexova një libër shumë inkurajues të quajtur “Rruga e Fluturimit”, një biografi e Frank Barker Jr. Në kapitullin 17 ka disa paragrafe të cilat i mendova të përshtatshme për ti postuar këtu meqënëse ato lidhen me konceptet e rëndësishme për të cilat ne flasim shpesh. Kapitulli quhet “Dhurata” dhe shpjegon vitet e shumta […]

Continue Reading