Vetëm prej Hirit

Faqja juaj për Tema dhe Predikime Biblike të Krishtera

Play Video

Kliko CC për titrat në shqip.

Artikujt sipas Temave

Ungjilli

Familja

Ai që dëshiron që e tija grua t’i kryejë detyrat dhe falë ngushëllimin e saj, duhet të jetë besnik në kryerjen e detyrave që i takojnë burrit.

Dashuria dhe martesa e krishtere biblike.

people, man, woman-2604165.jpg

“Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtytshme? …” Fjalët e urta 31:10

Cfarë cilësish specifike ka një “grua e perëndishme” sipas Shkrimit?

Kisha

chain, members, chain link-4396704.jpg

ROBËRIA PELAGJIANE E KISHËS

Luteri në shekullin e gjashtëmbëdhjetë e mori simbolikën e robërisë historike babilonase dhe e zbatoi atë në epokën e tij, duke folur rreth robërisë së re babilonase të kishës.
stairs, goal, gate-4368664.jpg

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit)

Është shumë e qartë në mësimin e Palit që gjuhët do të pushojnë (I Kor. 13:8), por, sigurisht, problemi i madh është kur do të ndodhë kjo.

Çfarë është një Apostull dhe a ka Apostuj sot?

Fjala “Apostull” do të thotë “i dërguar”. 3 Kriteret për të qënë Apostull i Krishtit: 1) Deshmitar Okular i Krishtit te Ringjallur. 2) Duhej te ishte caktuar drejtperdrejt nga Krishti. 3) Aftesite per te bere mrekullite (shenjat) e Apostujve.

Artikujt sipas Predikuesve

Abonohu në Faqen tonë

Merr artikujt më të fundit në Inbox-in tënd.

MOS HUMB ASNJË POSTIM

Njoftohu me Email për postimet e reja duke vendosur këtu adresën e Emailit.

Libër PDF FALAS

"Çfarë duhet të dijë çdo i krishterë" nga puritani John Owen 🎁

Vendosni adresën e Emailit dhe do drejtoheni në faqen për të shkarkuar librin. Gjithashtu mos harroni të konfirmoni kërkesën qëdo t'ju vijë në Email.

Lexoni privacy policy për më shumë informacion.