Fillimi

Vetëm prej Hirit

Faqja juaj për Artikuj dhe Predikime Biblike të Krishtera

Më të Fundit

Artikujt sipas Temave

Ungjilli

alpine, mountain, hike-4237636.jpg

Fjala e Zotit shpall që shpëtimi është vetëm prej hirit të Perëndisë. Shumica e të krishterëve sot do të të pohojnë që shpëtimi është “vetëm prej hirit”. Dhe kjo është një gjë e mirë. Gjithësesi, ka arsye për të besuar që teologjia që sot përqafohet nga shumica e ungjillorëve është armiqësore dhe kundër të vërtetës biblike “Shpëtimi i përket Zotit.” (Jona 2:10).

Familja

Ai që dëshiron që e tija grua t’i kryejë detyrat dhe falë ngushëllimin e saj, duhet të jetë besnik në kryerjen e detyrave që i takojnë burrit.

Dashuria dhe martesa e krishtere biblike.

people, man, woman-2604165.jpg

“Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtytshme? …” Fjalët e urta 31:10

Cfarë cilësish specifike ka një “grua e perëndishme” sipas Shkrimit?

Artikuj nga Spurgeon

Kisha

chain, members, chain link-4396704.jpg

ROBËRIA PELAGJIANE E KISHËS

Luteri në shekullin e gjashtëmbëdhjetë e mori simbolikën e robërisë historike babilonase dhe e zbatoi atë në epokën e tij, duke folur rreth robërisë së re babilonase të kishës.
stairs, goal, gate-4368664.jpg

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit)

Është shumë e qartë në mësimin e Palit që gjuhët do të pushojnë (I Kor. 13:8), por, sigurisht, problemi i madh është kur do të ndodhë kjo.

Çfarë është një Apostull dhe a ka Apostuj sot?

Fjala “Apostull” do të thotë “i dërguar”. 3 Kriteret për të qënë Apostull i Krishtit: 1) Deshmitar Okular i Krishtit te Ringjallur. 2) Duhej te ishte caktuar drejtperdrejt nga Krishti. 3) Aftesite per te bere mrekullite (shenjat) e Apostujve.

10 Paditë ndaj Kishës Moderne

Vargje të Keqinterpretuara

Ungjillëzimi