Vetëm prej Hirit

Faqja juaj për Artikuj dhe Predikime Biblike të Krishtera

Play Video

Kliko CC për titrat në shqip.

Postimet Më të Fundit

Artikujt sipas Temave

Ungjilli

alpine, mountain, hike-4237636.jpg

Fjala e Zotit shpall që shpëtimi është vetëm prej hirit të Perëndisë. Shumica e të krishterëve sot do të të pohojnë që shpëtimi është “vetëm prej hirit”. Dhe kjo është një gjë e mirë. Gjithësesi, ka arsye për të besuar që teologjia që sot përqafohet nga shumica e ungjillorëve është armiqësore dhe kundër të vërtetës biblike “Shpëtimi i përket Zotit.” (Jona 2:10).

Artikuj të Tjerë të Ndryshëm

Familja

Ai që dëshiron që e tija grua t’i kryejë detyrat dhe falë ngushëllimin e saj, duhet të jetë besnik në kryerjen e detyrave që i takojnë burrit.

Dashuria dhe martesa e krishtere biblike.

people, man, woman-2604165.jpg

“Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtytshme? …” Fjalët e urta 31:10

Cfarë cilësish specifike ka një “grua e perëndishme” sipas Shkrimit?

Artikuj nga Spurgeon

Kisha

chain, members, chain link-4396704.jpg

ROBËRIA PELAGJIANE E KISHËS

Luteri në shekullin e gjashtëmbëdhjetë e mori simbolikën e robërisë historike babilonase dhe e zbatoi atë në epokën e tij, duke folur rreth robërisë së re babilonase të kishës.
stairs, goal, gate-4368664.jpg

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit)

Është shumë e qartë në mësimin e Palit që gjuhët do të pushojnë (I Kor. 13:8), por, sigurisht, problemi i madh është kur do të ndodhë kjo.

Çfarë është një Apostull dhe a ka Apostuj sot?

Fjala “Apostull” do të thotë “i dërguar”. 3 Kriteret për të qënë Apostull i Krishtit: 1) Deshmitar Okular i Krishtit te Ringjallur. 2) Duhej te ishte caktuar drejtperdrejt nga Krishti. 3) Aftesite per te bere mrekullite (shenjat) e Apostujve.

10 Paditë ndaj Kishës Moderne

Vargje të Keqinterpretuara

Ungjillëzimi

Artikujt sipas Predikuesve

Predikime nga Paul Washer

Predikime nga Steve Lawson

Predikime nga John Macarthur

Predikime nga Voddie Baucham

Abonohu në Faqen tonë

Merr artikujt më të fundit në Inbox-in tënd.

MOS HUMB ASNJË POSTIM

Njoftohu me Email për postimet e reja duke vendosur këtu adresën e Emailit.

Libër PDF FALAS

"Çfarë duhet të dijë çdo i krishterë" nga puritani John Owen 🎁

Vendosni adresën e Emailit dhe do drejtoheni në faqen për të shkarkuar librin. Gjithashtu mos harroni të konfirmoni kërkesën qëdo t'ju vijë në Email.

Lexoni privacy policy për më shumë informacion.