10 Paditë ndaj Kishës Moderne

Këto janë 10 paditë, 10 gjërat që duhet të ndryshojnë ne kishën moderne nga Paul Washer.

Hyrja për 10 Paditë ndaj Kishës Moderne – Nevoja për Reformim

 

1. Mohimi Praktik i Mjaftueshmërisë së Biblës

 
2. Mosnjohja e Perëndisë
3. Dështimi për të Adresuar Gjendjen e Vërtetë të Njeriut
4. Mosnjohja e Ungjillit të Jezu Krishtit
5. Mosnjohja e Mësimit të Biblës për Ripërtëritjen
6. Ftesa Jo Biblike e Ungjillit
 
7. Mosnjohja e Natyrës së Kishës

8. Mungesa e Disiplinës së Dashur në Kishë

9. Një Heshtje për Ndarjen
 
10. Psikologjia ka Zëvendësuar Biblën në lidhje me Familjen
Mbyllja për 10 Paditë ndaj Kishës Moderne – Këshillat e Fundit 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *