MOS E LER ZEMREN TE TE MASHTROJE!

MOS E LER ZEMREN TE TE MASHTROJE!

(Paqja e vërtetë prej Perëndisë dhe paqja e rreme)

Marrë nga libri “Cfarë duhet të dijeë cdo i krishterë” i shkruar nga puritani John Owen.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *