4. Hiri i Parezistueshëm ose Hiri Efektiv

book, pages, sheet-2572101.jpg

Lista e Vargjeve për Hirin e Parezistueshëm (Hirin Efektiv)

1. Besimi dhe Pendesa (po ashtu si zemra e re e cila i prodhon ato) janë në vetvete dhurata të Perëndisë   A) Një zemër të re Ligji i Ripërtërirë 30:6 – Zoti, Perëndia yt, do ta rrethpresë zemrën tënde dhe zemrën e pasardhësve të tu, që ti ta duash Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë […]

Lista e Vargjeve për Hirin e Parezistueshëm (Hirin Efektiv) Read More »

sea, sunset, beach-2777839.jpg

Hiri i Parezistueshëm (Hiri Efektiv) – Nga John Piper

Nga Xhon Pajpër (John Piper) Doktrina e hirit të parezistueshëm (Hirit efektiv) nuk do të thotë që çdo influence të Frymës së Shenjtë nuk mund ti rezistohet. Do të thotë që Fryma e Shenjtë mund të kapërcejë çdo rezistencë dhe ta bëjë influencën e tij të parezistueshme.   Te Veprat 7:51 Stefani iu thotë judenjve,

Hiri i Parezistueshëm (Hiri Efektiv) – Nga John Piper Read More »

S’ka Shqelma dhe të Bërtitura – Hiri Efektiv i Perëndisë.

“Doktrina e ‘hirit të parezistueshëm’… është thjesht besimi që kur Perëndia zgjedh të lëvizë në jetën e të zgjedhurve të tij për ti sjellë nga vdekja shpirtërore në jetën shpirtërore, asnjë fuqi në qiell ose në tokë nuk mund ta ndalojë Atë ta bëjë këtë… Eshtë thjesht rrëfimi që kur Perëndia zgjedh të ringjallë njerëzit

S’ka Shqelma dhe të Bërtitura – Hiri Efektiv i Perëndisë. Read More »

“Ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë” – Veprat 7:51

KUNDËRSHTONI FRYMËN E SHENJTË?  Kam dëgjuar shpesh që Veprat 7:51 është një provë kundër doktrinës biblike të hirit të parezistueshëm. Aty thuhet, “O qafëfortë dhe me zemër dhe veshë të parrethprerë, ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë…” Por ky është një dështim i madh ekzegjetik që në mënyrë të volitshme nuk i ka dhënë

“Ju gjithnjë e kundërshtoni Frymën e Shenjtë” – Veprat 7:51 Read More »

Thirrja e Efektshme e Hirit – Spurgeon

Thirrja e efektshme e hirit është saktësisht e ngjashme me [thirrjen ndaj Llazarit për të dalë]; mëkatari është i vdekur në mëkat; ai jo vetëm që është në mëkat por i vdekur në mëkat, pa ndonjë fuqi për ti dhënë vetes jetën e hirit. Ai jo vetëm që është i vdekur, por është i korruptuar;

Thirrja e Efektshme e Hirit – Spurgeon Read More »

Mësuesi i Brendshëm

Ashtu siç ne nuk mund të vimë te Krishti derisa tërhiqemi prej Frymës, kështu edhe kur ne tërhiqemi ngrihemi në mendje dhe në zemër sipër të kuptuarit tonë. Sepse shpirti, ndriçuar prej Tij, merr një mprehtësi të re, për të soditur misteret qiellore, shkëlqimi i të cilave nuk mund të shihej më parë. Dhe e

Mësuesi i Brendshëm Read More »

Thirrja e Perëndisë – Nga Thomas Watson

Kur Perëndia thërret një njeri me anë të hirit të Tij, ai s’mund të bëjë asgjë tjetër veçëse të vijë. Ti mund ti rezistosh thirrjes së predikuesit, por ti nuk mund ti rezistosh thirrjes së Frymës. Gishti i Frymës së bekuar mund të shkruajë mbi një zëmër guri, siç shkroi njëherë ligjet e Tij mbi

Thirrja e Perëndisë – Nga Thomas Watson Read More »

Shpëtimi vetëm prej Perëndisë

Unë besoj se me anë të arsyetimit dhe fuqisë sime nuk mund të besoj në Jezu Krishtin si Zotin tim, ose të vij tek Ai. Por Fryma e Shenjtë më ka thirrur nëpërmjet ungjillit, më ka ndriçuar me anë të dhuratave të tij, dhe më ka shenjtëruar dhe ruajtur në besimin e vërtetë. Në të

Shpëtimi vetëm prej Perëndisë Read More »