Njeriu

Mëkatet Tona të Fshehta në Shikimin e Perëndisë

Edward Paysosn (1783-1827) …Psalmisti, duke i’u drejtuar Perëndisë thotë, “Ti i vë fajet tona para teje, mëkatet tona të fshehta në dritën e fytyrës sate.” (Psalmi 90:8) “Fajet tona” janë fajet e hapura. “Mëkatet tona të fshehta” janë mëkatet e zemrës, që janë vendosur sikur të ishin plotësisht përpara fytyrës së Perëndisë, menjëherë nën syrin […]

Mëkatet Tona të Fshehta në Shikimin e Perëndisë Read More »

vrasja

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË RINJVE TË KRISHTERË MBI SHENJTËRINË E JETËS

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË RINJVE TË KRISHTERË MBI SHENJTËRINË E JETËS Të dashur të rinj e të reja të krishterë, në letrën time të katërt dëshiroj të trajtoj një çështje (sipas meje) me mjaft rëndësi për vendin tonë në ditët e sotme. Do të ndalem në temën e lidhur me shenjtërinë e jetës, duke

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË RINJVE TË KRISHTERË MBI SHENJTËRINË E JETËS Read More »

Ndryshimi Midis të Perëndishmit dhe të Paperëndishmit | Puritani James Meikle

Nga Puritani James Meikle, “Udhëtari” 14 Qershor 1758. Ka një ndryshim të thellë si në parim ashtu dhe në praktikë, midis të perëndishmit dhe të paperëndishmit. Dashuritë e të perëndishmit janë të rafinuara shpirtërisht — dhe dëshirat e tyre janë lartësuar. Prirjet e të paperëndishmit janë të korruptuara dhe të prishura — dhe dëshirat e tyre

Ndryshimi Midis të Perëndishmit dhe të Paperëndishmit | Puritani James Meikle Read More »

man, pray, sit-1350599.jpg

Ne kemi qënë duke admiruar veten tonë të ndyrë!

(William Mason, “E vetmja gjë e nevojshme për t’i bërë mëkatarët e varfër të pasur – dhe mëkatarët e mjerë të lumtur 1773) “Unë e urrej kryelartësinë, arrogancën,…!” Fjalët e urta 8:13 Çfarë vigani i krenarisë është njeriu! Sa plot prej atij helmi të mallkuar, është natyra njerëzore! Ne nuk mund të marrim asnjë hir

Ne kemi qënë duke admiruar veten tonë të ndyrë! Read More »

adult, casual, caucasian-1851571.jpg

Krenaria – mëkati qe ktheu engjëjt në djaj!

(Puritani Thomas Brooks (1608–1680), “Pasuritë e pakërkueshme të Krishtit”) Krenaria e vendos veten kundër nderit, qënies, dhe sovranitetit të Perëndisë. Mëkatet e tjera godasin te Fjala e Perëndisë, te njerëzit e Perëndisë, dhe te krijesat e Perëndisë—por krenaria godet drejtpërdrejt te vetë qënia e Perëndisë. Ai ka një urrejtje të veçantë kundër krenarisë. Krenaria i

Krenaria – mëkati qe ktheu engjëjt në djaj! Read More »

A mund të mendosh për të gjitha këto, dhe prapë të jesh krenar!

(George Mylne, “Mësime për ecjen e përditshme të të krishterit” 1859) “Më mirë ai që ka frymë të durueshme se ai që ka frymë krenare.” Predikuesi 7:8 Krenaria është e kundërta e durimit. Njeriu është i paduruar, sepse ai është krenar. Shumë janë krenarë — por e mendojnë veten të përulur. Por le të vijnë

A mund të mendosh për të gjitha këto, dhe prapë të jesh krenar! Read More »

DREJTËSIA E PERËNDISË NË MALLKIMIN E MËKATARËVE

Versioni i paredaktuar. Ndjesë për ndonjë gabim. Të gjitha të drejtat të rezervuara.    DREJTËSIA E PERËNDISË  NË MALLKIMIN E MËKATARËVE  NGA JONATHAN EDWARDS   TEMA kryesore e pjesës doktrinare të letrës së Romakëve është hiri falas i Perëndisë në shpëtimin e njerëzve përmes Jezu Krishtit, veçanërisht, siç shfaqet në doktrinën e drejtësimit: vetëm me

DREJTËSIA E PERËNDISË NË MALLKIMIN E MËKATARËVE Read More »