1. Mëkatshmëria e Plotë

Lista e Vargjeve për Mëkatshmërinë e Plotë të Njeriut

Doktrina e mëkatshmërisë së plotë (ose shthurjes rrenjësore) thotë që të gjithë njerëzit, si pasojë e Rënies, lindin të korruptuar moralisht, skllevër të mëkatit, në armiqësi me Perëndinë, dhe të paaftë për ta kënaqur Atë ose edhe që të kthehen vetë te Krishti për shpëtim. Këto vargje janë mbështetja biblike për këtë doktrinë.   Njeriu

Lista e Vargjeve për Mëkatshmërinë e Plotë të Njeriut Read More »

13 gjëra që një Person i Humbur nuk mund të bëjë!

Nga Curtis A. Pugh Që mëkatari i humbur duhet ta hedhë veten e tij plotësisht në mëshirën dhe në hirin e Zotit duhet të  jetë e qartë për ata që lexojnë dhe besojnë Shkrimet. Por, Bibla nuk flet aspak për këto ide të krijuara nga njeriu si: “Të bësh lutjen e shpëtimit”, ose “të marrësh

13 gjëra që një Person i Humbur nuk mund të bëjë! Read More »

Vullneti nuk është i Lirë por në Skllavëri.

“Nuk është e vërtetë që vullneti, lënë në veten e tij, mund të bëjë mirë ashtu siç bën edhe keq, sepse nuk është i lirë, por në skllavëri.” – Martin Luteri Po ashtu, nuk është e vërtetë që vullneti, lënë në veten e tij (ndarë nga hiri), mund të zgjedhë të vijë tek Krishti (Gjoni

Vullneti nuk është i Lirë por në Skllavëri. Read More »

Nuk ka asnjë që kërkon Perëndinë! – Romakët 3:11

Nga Pastor John Samson “Unë u gjeta nga ata që nuk më kërkonin, unë iu shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua.” – Romakët 10:20 Këtu në këtë varg, Perëndia deklaron që Ai e shfaqi Veten ndaj atyre që madje as nuk po e kërkonin ose po pyesnin për të. Kjo është diçka për të

Nuk ka asnjë që kërkon Perëndinë! – Romakët 3:11 Read More »

Analogjia e njeriut që po mbytet

Të dashur miq: Ju mund të jeni ndeshur me një të krishterë të sinqertë, që kur ka kundërshtuar mësimet biblike të “skllavërisë së vullnetit”, “shpëtimit vetëm me anë të hirit” dhe “zgjedhjes” ka përdorur analogjinë e zakonshme të shpëtimit e cila e krahason të pashpëtuarin me një njeri që po mbytet. Ata thonë se një

Analogjia e njeriut që po mbytet Read More »

Shpëtimi vetëm prej Perëndisë

Unë besoj se me anë të arsyetimit dhe fuqisë sime nuk mund të besoj në Jezu Krishtin si Zotin tim, ose të vij tek Ai. Por Fryma e Shenjtë më ka thirrur nëpërmjet ungjillit, më ka ndriçuar me anë të dhuratave të tij, dhe më ka shenjtëruar dhe ruajtur në besimin e vërtetë. Në të

Shpëtimi vetëm prej Perëndisë Read More »