Nevoja më e Madhe e Botës – Nga Martin Lloyd-Jones

Puna e predikimit është thirrja më e lartë dhe më e madhe dhe më e lavdishmja… nevoja më urgjente në kishën e krishterë sot është predikimi i vërtetë; dhe për shkak se është nevoja më e madhe dhe më urgjente e kishës, është gjithashtu nevoja më e madhe e botës.

~ Martin Lloid Xhons (Martyn Lloyd-Jones)

 

Preaching and Preachers [Predikimi dhe Predikuesit]

 (Grand Rapids, MI; Zondervan; 2011) f. 17

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *