Predikimi

Metodat dhe Teknikat Njerëzore vs. Fuqisë dhe Fjalës së Perëndisë

Argëtimet, koncertet, këngëtaret, konkurset, dhuratat (Smart TV, Smartphone, Tableta, etj), nuk mund dhe nuk do të bëjnë kurrë atë që vetëm Fuqia e Perëndisë dhe Fryma e Shenjtë mund të bëjnë, që është të bindë për mëkat, të sjellë pendesë të vërtetë dhe të hapë sytë e verbuar ndaj Shpëtimtarit të lavdishëm. Asnjë nga gjërat […]

Metodat dhe Teknikat Njerëzore vs. Fuqisë dhe Fjalës së Perëndisë Read More »

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë

Është krejt thelbësore që kisha ta shohë vetveten si institucion i themeluar për lavdinë e Perëndisë. Kam frikë se kisha në Amerikë është larguar nga ky qëllim i lartë dhe, në vend tij, është përqendruar te humanizmi. Në ditët e sotme kisha duket se mendon që qëllimi i saj është të ndihmojë njerëzit të ndihen

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë Read More »

Të predikosh në Fuqinë e Frymës së Shenjtë

Nga Steve Lawson Çarls Spërxhën (Charles Spurgeon), Princi i njohur i Predikuesve në Londrën e shekullit të nëntëmbëdhjetë, e kuptoi më shumë se shumica nevojën e tij të vazhdueshme për fuqi shpirtërore teksa ngjitej në foltore për të predikuar. Baptisti Viktorian ishte plotësisht i bindur që veçmas fuqizimit prej Frymës së Shenjtë, fjalët e tij

Të predikosh në Fuqinë e Frymës së Shenjtë Read More »