Të Prindërosh me Mençuri

Nëse ju do të merreni me mençuri me fëmijën tuaj, ju nuk duhet ta lini atë në udhëheqjen e vetë vullnetit të tij. Mendoni për të, gjykoni për të, veproni për të, njësoj si me një të sëmurë dhe të verbër; mos e lini te shijet dhe prirjet e tij të pabindura. Nuk duhet të jenë pëlqimet dhe dëshirat e tij ato që duhet të konsultohen. Ai nuk e di akoma çfarë është e mirë për mendjen dhe shpirtin e tij, më tepër se cfarë është e mirë për trupin e tij. Ju nuk e lini atë të vendosë se çfarë duhet të hajë, dhe cfarë duhet të pijë, dhe si duhet të vishet. Jini konsistent, dhe merruni me të. Trajnojeni atë në një mënyrë që është sipas Shkrimit dhe e drejtë, dhe jo në mënyrën që ai pëlqen.

~ Rajli  (J. C. Ryle)~

Parents Duty [Detyrat e Prindërve] (eBook) Seksioni 1.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *