Kisha

shabati

Shabati: Një ditë për t’u mbajtur – Nga J. C. Ryle

Shabati: Një ditë për t’u mbajtur Nga J. C. Ryle (1816-1900) Autoriteti i Shabatit Qëllimi i Shabatit Si duhet të mbahet Mënyrat se si përdhoset Një Thirrje e Fundit Është një çështje në këtë kohë që kërkon vëmendjen më të madhe nga të gjithë të krishterët rrëfyes. Kjo çështje është Shabati i Krishterë ose Dita […]

Shabati: Një ditë për t’u mbajtur – Nga J. C. Ryle Read More »

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË GJITHË TË RINJVE TË KRISHTERË QË PO BËJNË VALIXHET PËR T’U NISUR NË MËRGIM, APO QË JANË DUKE E MENDUAR FORT NJË MUNDËSI TË TILLË

I dashur i ri apo e re e krishterë që tek po shkruaj këto rreshta po bën valixhet, sepse nesër apo në një nga ditët e ardhshme nisesh për mërgim, apo që je duke e menduar fort një mundësi të tillë, kjo letër të drejtohet ty kudo ku ndodhesh. Unë që po të shkruaj jam

LETËR E HAPUR DREJTUAR TË GJITHË TË RINJVE TË KRISHTERË QË PO BËJNË VALIXHET PËR T’U NISUR NË MËRGIM, APO QË JANË DUKE E MENDUAR FORT NJË MUNDËSI TË TILLË Read More »

Metodat dhe Teknikat Njerëzore vs. Fuqisë dhe Fjalës së Perëndisë

Argëtimet, koncertet, këngëtaret, konkurset, dhuratat (Smart TV, Smartphone, Tableta, etj), nuk mund dhe nuk do të bëjnë kurrë atë që vetëm Fuqia e Perëndisë dhe Fryma e Shenjtë mund të bëjnë, që është të bindë për mëkat, të sjellë pendesë të vërtetë dhe të hapë sytë e verbuar ndaj Shpëtimtarit të lavdishëm. Asnjë nga gjërat

Metodat dhe Teknikat Njerëzore vs. Fuqisë dhe Fjalës së Perëndisë Read More »

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë

Është krejt thelbësore që kisha ta shohë vetveten si institucion i themeluar për lavdinë e Perëndisë. Kam frikë se kisha në Amerikë është larguar nga ky qëllim i lartë dhe, në vend tij, është përqendruar te humanizmi. Në ditët e sotme kisha duket se mendon që qëllimi i saj është të ndihmojë njerëzit të ndihen

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë Read More »

Të Ungjillëzosh Ungjillorët

Nga John Jeffery Fanella Kur apostulli Pal hyri në Athinë (Veprat 17), ai gjeti një qytet plot me njerëz shpirtërorë të devotshëm dhe fetarizëm të jashtëm. Ai gjeti njerëz inteligjentë dhe kreativë, tempuj mahnitës, moumente dhe ndërtesa madhështore që simbolizonin besimin dhe perënditë athiniane. Ai zbuloi sekte dhe udhëheqës fetarë, librari dhe universitete, fuqi dhe

Të Ungjillëzosh Ungjillorët Read More »

Reformacioni Protestant dhe Ungjillorizmi Modern

Në 31 Tetor ishte Dita e Reformacionit Protestant ku u përkujtua gozhdimi i 95 tezave të Martin Luterit në derën e kishës së Vitenbergut dhe qëndresa e tij kundër gabimit, kundër mësimeve njerëzore, kundër kishës katolike dhe qëndrimi i tij i patundur për të vërtetën biblike. Shumë ungjillorë sot e përkujtojnë këtë ditë dhe atë

Reformacioni Protestant dhe Ungjillorizmi Modern Read More »

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit)

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit) Cleon L. Rogers Publikuar fillimisht në Prill, 1965. Është shumë e qartë në mësimin e Palit që gjuhët do të pushojnë (I Kor. 13:8), por, sigurisht, problemi i madh është kur do të ndodhë kjo. Ky studim nuk ka si synim të trajtojë përgjigjet

Dhuntia e Gjuhëve në Kishën pas Apostujve (Vitet 100-400 pas Krishtit) Read More »