Predikimi Biblik

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë

Është krejt thelbësore që kisha ta shohë vetveten si institucion i themeluar për lavdinë e Perëndisë. Kam frikë se kisha në Amerikë është larguar nga ky qëllim i lartë dhe, në vend tij, është përqendruar te humanizmi. Në ditët e sotme kisha duket se mendon që qëllimi i saj është të ndihmojë njerëzit të ndihen …

Një Pikëpamje e Lartë për Perëndinë Read More »

Të predikosh në Fuqinë e Frymës së Shenjtë

Nga Steve Lawson Çarls Spërxhën (Charles Spurgeon), Princi i njohur i Predikuesve në Londrën e shekullit të nëntëmbëdhjetë, e kuptoi më shumë se shumica nevojën e tij të vazhdueshme për fuqi shpirtërore teksa ngjitej në foltore për të predikuar. Baptisti Viktorian ishte plotësisht i bindur që veçmas fuqizimit prej Frymës së Shenjtë, fjalët e tij …

Të predikosh në Fuqinë e Frymës së Shenjtë Read More »