Heto veten tënde (2 Kor. 13:5)!

Ndiq predikim e plotë që shokoi 5000 të rinj këtu: https://www.youtube.com/watch?v=pCwFmKEE4DI

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *