Ungjilli është Gjithcka!

Ungjilli nuk është hapi i parë në krishtërim, ungjilli është gjithcka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *