Doktrina e humbur ungjillore!

Mësimi biblik që ka humbur në kishen moderne.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *