Zoti urren mëkatarin!

Vargje nga Bibla që tregojnë që klisheja ungjillore njerëzore “Zoti urren mëkatin por do mëkatarin” është e pavërtetë.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *