Shpjegim i shkurtër i 2 Pjetri 3:9

Një shpjegim i shkurtër i vargut shpesh të keqinterpretuar te 2 Pjetri 3:9:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *