Nëse Perëndia i ka paracaktuar njerëzit pse të ungjillëzojmë?

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *