Të jesh Besnik ndaj Perëndisë – Nga Thomas Watson

Të jesh më i shenjti në kohët më të liga, është një indikim i së vërtetës së hirit. Të rrëfesh besimin kur kohërat e favorizojnë, nuk është ndonjë gjë e madhe… Të ecësh në udhët e Perëndisë kur ato shahen dhe përfliten, të duash të vërtetën e persekutuar – kjo dëshmon një parim jetësor të mirësisë. Peshqit e ngordhur notojnë bashkë me rrymën – peshqit e gjallë notojnë kundër saj. Të notosh kundër rrymës së zakonshme të së keqes, tregon hir që je i gjallë.

 

~ Tomas Uatson (Thomas Watson)

The Great Gain of Godliness [Përfitimi i Madh i Perëndishmërisë] (Edinburgh, Scotland; The Banner of Truth Trust; 2006) Introduction [Hyrje]. eBook. http://www.monergismbooks.com

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *