Një Tempull për të Kënduar Lavditë e Tij

Çdo mëshirë është një lëmoshë e hirit të lirë; dhe kjo e rrit shpirtin në mirënjohje. Një i krishterë i mirë nuk është një varr për të varrosur mëshirat e Perëndisë, por një tempull për të kënduar lavdërimet e tij. Nëse çdo zog në llojin e tij, sic thotë Ambrozi, i cicëron mirënjohje Bërësit të tij, shumë më shumë do të bëjë një i krishterë, jeta e të cilit është pasuruar dhe parfumosur me mëshirë.

~ Puritani Thomas Watson

 

All Things for Good [Të Gjitha Gjërat për Mirë] 

(Edinburgh, Scotland; The Banner of Truth Trust; 1986) f. 19

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *