Dashuria nuk është e turpshme

Nëse ne e duam Perëndinë, nuk do të mendojmë asnjë punë si shumë të ulët për ne, nëpërmjet së cilës mund të jemi shumë të dobishëm për vëllezërit tanë. Dashuria nuk është e turpshme; ajo do të vizitojë të sëmurin, lehtësojë të varfrin, do të lajë plagët e shenjtorëve. Nëna që e do fëmijën e saj nuk bën gjoja sikur është e turpshme dhe e mirë; ajo do të bënte ato gjëra për fëmijën e saj që të tjerët do ti shpërfillnin. Ai që e do Perëndinë do ta përulë veten deri në fund për dashurinë për Krishtin dhe vëllezërit e tij.

~ Puritani Thomas Watson

 

All Things for Good [Të Gjitha Gjërat për Mirë] 

(Edinburgh, Scotland; The Banner of Truth Trust; 1986) f. 87.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *