Çudia e Adoptimit – Nga Thomas Watson

Ne kemi mjaftueshëm brenda nesh për ta bërë Perëndinë që të na qortojë, por asgjë që ta bëjë Atë që të na adoptojë, prandaj lartëso hirin e lirë, fillo punën e engjëjve këtu; bekojë Atë me lavdërimet e tua i cili të ka bekuar duke të bërë birin dhe bijën e Tij.
~ Thomas Watson
A Puritan Theology [Një Teologji Puritane] 
(Grand Rapids, MI; Reformation Heritage Books; 2012) f. 538

 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *