“Duhet të jetë e vështirë në Amerikë…”

Një pastor amerikan ishte për një vizitë te një pastor në një vend ku të krishterët persekutohen shumë.

Pastori amerikan tha, “Duhet të jetë shumë e vështirë të drejtosh kishën këtu.”

Pastori tjetër iu përgjigj, “Jo, e vështirë duhet të jetë në Amerikë. Këtu ne e dimë kush janë të krishterët e vërtetë”.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *