Cili është kuptimi i fjalës “Monergjizëm”?

Kuptimi i fjalës Monergjizëm: Është një term teologjik që do të thotë që vepra e ripërtëritjes është vepër e VETËM PERËNDISË dhe jo bashkëpunimi i njeriut me Perëndinë. Fryma e Shenjtë duhet të hapë sytë tanë dhe duhet të ndryshojë zemrën tonë prej guri në një zemër prej mishi përpara se ne të besojmë (Ezekieli 36:26; Gjoni 6:63, 65). “Shpëtimi i përket Zotit”. (Jona 2:10). Është në kontrast me sinergjizmin, mësimit jobiblik ku njeriu dhe Perëndia bashkëpunojnë në shpëtim.

Përkthyer nga: http://www.reformationtheology.com/theology/

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *