Shpjegimi i qartë, i saktë dhe biblik për Paracaktimin

Nje shpjegim fantastik te shpetimit te njeriut sipas Bibles.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *