Të Mendosh Drejt rreth Shenjtërisë

Ai që do që të ketë mendime të drejta rreth shenjtërisë së krishterë, duhet të fillojë duke shqyrtuar subjektin e gjërë dhe solemn të mëkatit. Ai duhet të gërmojë shumë thellë poshtë nëse do që të ndërtojë lart. Një gabim këtu është shumë i dëmshëm. Këndvështrimet e gabuara rreth shenjtërisë përgjithësisht vijnë nga mendimet e gabuara rreth korruptimit njerezor.

 

~ Rajli (J.C. Ryle)

 

Holiness [Shenjtëria] (Darlington, England; Evangelical Press; 1979) p. 173-174.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *