Vullneti i Lirë dhe Bindja – George Whitefield

Doktrinat e zgjedhjes sonë dhe drejtësimit falas në Krishtin Jezus po mbushin çdo ditë  zemrën time. Ato mbushin shpirtin tim me një zjarr të shenjtë dhe më japin konfidencë të madhe në Perëndinë Shpëtimtarin tim.

Shpresoj që do të kapim zjarrin nga njëri-tjetri, dhe që do të ketë një garë të shenjtë midis nesh, se kush do ta ulë njeriun dhe të lartësojë Zotin Jezus. Asgjë tjetër përveç doktrinave të Reformacionit mund ta bëjnë këtë. Të gjithë të tjerët lënë vullnetin e lirë në njeriun dhe e bëjnë atë, të paktën pjesërisht, një Shpëtimtar të vetes. . . .

Unë e di që Krishti është gjithçka në gjithçka. Njeriu nuk është asgjë: ai ka vullnet të lirë për të shkuar në ferr, por aspak për të shkuar në parajsë, derisa Perëndia të punojë në të, sipas vullnetit të Tij të mirë.

 

~ Xhorxh Uitfilld(George Whitefield)

 

George Whitefield [Xhorxh Uitfilld]: Jeta dhe kohërat e ungjilltarit të madh të ringjalljes së shek. 

18 Vol. 1 (Edinburgh, Scotland; Banner of Truth Trust; 1970) f. 407.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *