Atësia – Nga Methju Henri (Matthew Henry)

“Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i rrisni në disiplinë dhe në këshillë të Zotit.” – Efesianët 6:4

Megjithëse Perëndia ua ka dhënë juve autoritetin, ju nuk duhet të abuzoni me atë autoritet, duke kujtuar që fëmijët tuaj janë, në një mënyrë të veçantë, pjesë të vetes suaj, dhe prandaj duhet të qeverisen me dashamirësi dhe dashuri të madhe. Mos jini të paduruar me ta, mos përdorni rreptësi të paarsyeshme dhe mos vini urdhëra të rreptë mbi ta. Kur i paralajmëroni ata, kur i këshilloni ata, kur i qortoni ata, bëjeni në një mënyrë të tillë që të mos i provokoni për zemërim. Në të gjitha rastet e tilla merruni me maturi dhe mençuri me ta, duke u përpjekur për të bindur gjykimet e tyre dhe të punoni në arsyen e tyre.

~Methju Henri (Matthew Henry)

 

Matthew Henry Commentary on the Whole Bible [Komentari i Methju Henri mbi të gjithë Biblën]

 (Spokane, wA; Olive Tree Bible Software) Komentari mbi Efesianët 6:1-4

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *