Prediko mbi Ferrin…Sepse është Biblike

Nëse do duash që të jesh një i krishterë i shëndetshëm dhe biblik, Unë të lutem që të kesh kujdes nga cdo shërbesë e cila nuk mëson hapur realitetin dhe përjetësinë e ferrit. Një shërbesë e tillë mund të jetë lehtësuese dhe e kënaqshme, por ka më shumë gjasa që do të të vërë në gjumë sesa të të cojë te Krishti ose të ndërtojë besimin tënd.

 Eshtë e pamundur që të lësh jashtë ndonjë pjesë të së vërtetës së Perëndisë pa e humbur të gjithë atë. Ky lloj predikimi është, në mënyrë të trishtueshme, i mangët, i cili flet vetëm për mëshirat e Perëndisë dhe gëzimet e qiellit, dhe nuk flet kurrë për tmerret e Zotit dhe mjerimet e Ferrit. Mund të jetë një predikim popullor, por nuk është biblik; mund të argëtojë dhe të kënaqë, por nuk do të shpëtojë. Më jep predikimin i cili nuk mban asgjë nga ajo që Perëndia ka zbuluar.

 

~ Rajli (J.C. Ryle)

 

Shenjtëria (Holiness): Its Nature, Hindrances, Difficulties, and Roots, “A Woman To Be Remembered”,

[Moscow, ID: Charles Nolan Publishing, 2001], 212.

 

 

Ruhu se mos prodhon një perëndi nga imagjinata jote: Një Perëndi që është i gjithi mëshirë, por jo i drejtë; një Perëndi që është i gjithi dashuri, por jo i shenjtë; një Perëndi që ka një parajsë për të gjithë, por një ferr për asnjë; një Perëndi që mund të lejojë të mirën dhe të keqen të jenë të dyja në kohë, por që nuk do të bëjë asnjë dallim midis të mirës dhe së keqes në përjetësi. Një Perëndi i tillë është një idhull i bërë nga vetë ty.

 

~  Rajli (J.C. Ryle)

Trakti mbi Ferrin ► Zjarr! Zjarr!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *