cross, jesus, christ-3254894.jpg

Pendesa dhe Ungjilli Real – Nga J. C. Ryle

Nuk është Ungjilll kur pendesa nuk është një gjë kryesore. Është Ungjilli i njeriut – jo i Perëndisë. Vjen nga toka – jo nga qielli. Nuk është Ungjilli aspak… Për aq kohë që përqafon mëkatet e tua, mbahesh pas mëkateve të tua, dhe do që të kesh mëkatet e tua – mëkatet e tua nuk janë të falura.
Për aq kohë sa nuk pendohesh nga mëkati, Ungjilli i Zotit tonë Jezu Krisht nuk është Ungjill për shpirtin tënd. Krishti është një Shpëtimtar nga mëkatet – jo një Shpëtimtar për njeriun në mëkat. Nëse një njeri do të mbajë mëkatet e tij, dita do të vijë kur Shpëtimtari i mëshirshëm do t’i thotë atij, “Largohu prej meje, ti bërës paudhësie! Largohu në zjarrin e përjetshëm, të përgatitur për Djallin dhe engjëjt e tij.” (Mateu 25:41)

 

 

~ Rajli (J.C. Ryle)
Shtigjet e Vjetra, “Pendesa”, [Carlisle, PA: Banner of Truth, 1999], 415, 416.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *