Ungjilli i Prosperitetit dhe Mësimet e Rreme të Alketa Proga Auer

Këto janë mësimet e rreme të Alketa Proga Auer dhe Ungjilli i Prosperitetit që ajo predikon.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *