Joyce Meyer predikon ungjillin e prosperitetit!

Ungjilli i shëndetit dhe pasurisë është një ungjill tjetër dhe ky ungjill predikohet nga Joyce Meyer.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *