A Je i Zgjedhur? – Nga Martin Luteri

Nëse së pari ti kupton që je një fëmijë i zemërimit për nga natyra, fajtor për vdekjen dhe dënimin e përjetshëm, nga i cili asnjë krijesë, njeri apo engjëll, nuk mund të të shpëtojë, dhe nëse ti pastaj kap premtimin e Perëndisë, duke besuar që…Ai ka dërguar Krishtin, Birin e tij të vetëm, për të kënaqur drejtësinë e Tij për mëkatin tënd, për të të dhënë ty pafajësinë dhe drejtësinë e Tij, dhe si përfundim për të të shpenguar ty nga i gjithë rreziku dhe vdekja, atëhere mos ki dyshim që ti i përket tufës së vogël të të zgjedhurve.

 

~Martin Luteri~

 

Historic Theology [Teologjia Historike] (Grand Rapids, Michigan; Zondervan; 2011) f.461

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *