Pse duhet ti lexojmë shkrimet dhe komentarët e njerëzve

Pse duhet ti përdorim komentarët, katekizmat, rrëfimet e besimit dhe shkrimet e tjera të burrave të perëndishëm.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *