Lëvizja Karizmatike, Ndjenjat dhe Hinduizmi Kuandalin

Një paralajmërim me dashuri për shqyrtim dhe për t’u rikthyer te Bibla.

Pushtimi i kishave karizmatike prej Hinduizmit Kuandalin.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *