Premtimet e Perëndisë

Një zemër mishërore i lexon premtimet, dhe i lexon ato thjesht si histori, dhe jo sepse ka ndonjë interes të madh në to. Por sa herë që një njeri i perëndishëm lexon Shkrimet (mbaje mend këtë kur të jesh duke lexuar nga Shkrimet) dhe përballet me një premtim, ai duhet të shtrijë dorën e tij mbi të dhe të thotë, “Kjo është pjesë e trashëgimisë sime, është e imja, dhe unë duhet të jetoj mbi të.” Kjo do të të bëjë që të kesh kënaqësi; është një mënyrë misterioze për të patur kënaqësi.

 

~ Xheremia Brras (Jeremiah Burroughs)

 

The Rare Jewel of Christian Contentment [Xhevahiri i rrallë i gëzimit të krishterë] 

(Edinburgh, Scotland; The Banner of Truth Trust; 2009) f. 83.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *