Dora Sovrane e Perëndisë – Nga J.C. Ryle

Ashtu siç teleskopi dhe mikroskopi na tregojnë se ka rregull dhe qëllim në të gjitha veprat e dorës së Perëndisë, nga planeti më i madh dhe deri te insekti më i vogël, po kështu Bibla na mëson që ka urtësi, rregull dhe qëllim në të gjitha ngjarjet e jetës sonë të përditshme. Nuk ka gjëra të tilla si, “shansi”, “fati”, apo “aksident” në udhëtimin e të krishterit nëpërmjet kësaj bote. Gjithçka është e rregulluar dhe e caktuar nga Perëndia, dhe të gjitha gjërat ‘veprojnë së bashku’ për të mirën e besimtarit (Romakët 8:28).

 

~ Rajli (J.C. Ryle)

 

“Compassion”, [Ross-shire, UK: Christian Focus, 2004], 26.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *