5 Paralajmërime të Ungjillit

1. Zëvendësoje me cdo gjë Krishtin, dhe Ungjilli është totalisht i humbur!

2. Shtoji cdo gjë Krishtit, dhe Ungjilli pushon së qëni një Ungjill i pastër!

3. Vendos cdo gjë midis një personi dhe Krishtit, dhe ai person do ta neglizhojë Krishtin po për atë gjë!

4. Injoro pjesët e Ungjillit të Krishtit, dhe ti humbet efektshmërinë e tij!

5. Feja Ungjillore duhet të jetë Ungjilli, i gjithë Ungjilli dhe asgjë tjetër përvec Ungjillit!

 

~ Rajli (J.C. Ryle)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *