Oh sa e çuditshme – që Perëndia duhet të dojë një krimb, një krimb plehu!

Oh sa e çuditshme — që Perëndia duhet të dojë një krimb, një krimb plehu!

(Një pjesë nga ditari i James Smith)

28 Gusht 1857.

Nëse disa nga kisha ime do të më njihnin më mirë — ata do të më donin më pak!

Prapësëprapë Ati im qiellor . . .

më njeh mirë,

më bën të mira,

dhe më do në mënyrë të mrekullueshme!

Oh sa e çuditshme — që Perëndia duhet të dojë një krimb, një krimb plehu — një i cili . . .

u ngjiz në mëkat,

e donte mëkatin,

ndihej si në shtëpi në mëkat,

dhe me raste ndiente keqardhje që ishte ndaluar nga disa mëkate!

Oh nëse Perëndia do të më kishte lënë në veten time — çfarë do të kisha qënë, dhe çfarë do të kisha bërë! Por nga hiri i Perëndisë — Unë “jam ai që jam!” 1 Korintasve 15:10

Me siguri, me siguri, duhet të them, që dashuria dhe urtësia hyjnore kanë planifikuar shtegun tim — nga i pari tek i fundit. Unë jam. . .

jashtë Ferrit,

rrugës për në Qiell,

i përdorur nga Perëndia,

i dobishëm për shenjtorët,

dhe një bekim për mëkatarët!

Oh sa e mrekullueshme, sa e mrekullueshme është kjo!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *