Nevojat e mia — Plotësia e Tij!

Nevojat e mia — Plotësia e Tij!

Puritani James Meikle, 24 Maj, 1757

I gjithë bollëku është në Krishtin, për t’ju përgjigjur të gjitha nevojave të njerëzve të Tij. Në Krishtin banon e gjithë plotësia e Hyjnisë, që, prej plotësisë së Tij, unë mund të marr të gjitha bekimet shpirtërore!

 

A e kam shkatërruar veten me anë të mëkatit?

Unë kam çlirim nga Ai që është i fuqishëm për të shpëtuar nga mëkati dhe zemërimi!

 

A po ikën jeta ime — dhe po kalon si një hije?

Jezusi është I Lashti i ditëve, dhe vazhdon përjetë!

 

A janë ditët e mia të shkurtra dhe plot mundime?

Jezusi është jeta ime, dhe gëzimi i zemrës sime!

 

A jam i përbuzur?

Jezusi do të jetë kurora ime e lavdisë, dhe diadema e bukurisë!

 

A jam duke udhëtuar përmes shkretëtirës?

Jezusi është shkopi im mbi të cilin mbështetem përgjatë gjithë rrugës!

 

A jam në udhëtimin e fundit për në shtëpinë time?

Jesusi është udhëheqësi im, dhe shpërblyesi im!

 

A jam një dele?

Jezusi është kullota ime e gjelbër!

 

A jam i uritur dhe i etur?

Jezusi është mana ime prej qiellit, dhe që më jep të pi nga uji i jetës!

 

A jam i lodhur?

Jezusi është pushimi dhe përtëritja ime!

 

A jam i dobët?

Jezusi është fuqia ime!

 

A më është bërë keq?

Jezusi është gjykatësi dhe hakmarrësi im!

 

A jam një ushtar?

Jezusi është Kapiteni dhe mburoja ime!

 

A duhet të luftoj në fushën e betejës?

Jezusi është parzmorja ime në ditën e luftës!

 

A gjendem në errësirë?

Jezusi është drita ime!

 

A kam dyshime?

Jezusi është këshilltari im!

 

A jam i paditur?

Jezusi është dituria ime!

 

A jam fajtor?

Jezusi është drejtësimi im!

 

A jam i pisët?

Jezusi është shentjërimi im!

 

A jam i varfër?

Jezusi është margaritari i bukur dhe i paçmueshëm, dhe pasuritë e tij të pamatshme janë rezervuar për mua!

 

A jam i verbër?

Jezusi, dhe asnjë përveç Tij nuk mund të hapë sytë e atij që ka lindur i verbër!

 

A jam lakuriq?

Jezusi ka rroba ta bardha për të mbuluar turpin e lakuriqësisë sime!

 

A jam në nevojën time më të madhe?

Jezusi është ndihma ime e tanishme në kohë mundimesh!

 

A jam përballë uraganëve të fatkeqësisë?

Jezusi është . . . një strehë nga stuhia, lumenjtë e ujit në shkretëtirë, hija e një shkëmbi të madh në një tokë rraskapitëse!

 

A kam frikë mos mbetem vetëm?

Jezusi nuk do të më lërë kurrë, as nuk do të më braktisë!

 

A më lënë në baltë miqtë dhe vëllezërit?

Jezusi është miku që qëndron më afër se një vëlla!

 

A jam në rrezik nga sëmundja dhe vdekja — ose nga mëkati dhe Satani?

Jeta ime është e fshehur me Krishtin në Perëndinë! Kur të shfaqet Ai, unë do të shfaqem me Të — i pavdekshëm në trupin tim, dhe i lavdishëm në shpirtin tim!

 

A po shqyrtohet rasti im në gjykatën e Qiellit?

Atje Jezusi është Avokati im!

 

A e kam ofenduar Atin?

Jezusi është Ndërmjetësi im!

 

A vuaj në trupin tim, dhe jam i pikëlluar në mendjen time?

Jezusi mori të gjitha mjerimet dhe hidhërimet e mia!

 

A është mendja ime e turbulluar dhe shpirti im nuk ka paqe?

Jezusi është Kryeprifti im zemërdhembsur! Ai u tundua në çdo gjë, dhe e di si ti mbështesë ata që tundohen!

 

A jam i varfër në rrethanat e mia?

Jezusi, trashëgimtari i të gjitha gjërave! Megjithëse ishte i pasur, prapësëprapë për hirin tim Ai u bë i varfër — dhe përmes varfërisë së Tij, unë të bëhem i pasur shpirtërisht!

 

A jam në zi dhe vetmi?

Jezusi, miku im më i mirë, nuk mund të vdesë kurrë!

 

A duhet të vdes dhe të shtrihem në varr?

Jezusi ka hequr gjembin e vdekjes, dhe ia hoqi fitoren varrit!

 

A duhet të kalbem në varr?

Jezusi do të jetë ringjallja ime, dhe do të më ngrejë në pavdekësi dhe lumturi!

 

A do të shkoj te Perëndia dhe në lavdi?

Jezusi është rruga ime, dhe do të më pranojë në pallatin e Mbretit të madh, ku do të qëndroj përgjithmonë!

 

Nevojat e mia janë të shumta — por Plotësia e Tij është pafundësisht më shumë! Vesa e mëngjesit dhe ujërat frytsjellës vadisin tokat, dhe freskojnë brazdat e thara. Por çfarë janë ato, kur krahasohen me oqeanin e pambarimtë të Jezusit? Cfarë është gjithcka që shijoj këtu poshtë në tokë, krahasuar me plotësinë e bollshme me lumturinë Qiellore? Oh! atëhere, si do të plotësohet shpirti im— kur të zotëroj gjithçka këtë pafundësi, në përjetësi!

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *