Mësuesi i Brendshëm

Ashtu siç ne nuk mund të vimë te Krishti derisa tërhiqemi prej Frymës, kështu edhe kur ne tërhiqemi ngrihemi në mendje dhe në zemër sipër të kuptuarit tonë. Sepse shpirti, ndriçuar prej Tij, merr një mprehtësi të re, për të soditur misteret qiellore, shkëlqimi i të cilave nuk mund të shihej më parë. Dhe e kuptuara e njeriut, e rrezatuar nga drita e Frymës së Shenjtë, më në fund fillon të shijojë ato gjëra të cilat i përkasin mbretërisë së Perëndisë, të cilat dukeshin budallallëk më përpara…Në të vërtetë, Fjala e Perëndisë është si dielli, duke ndriçuar mbi të gjithë ata të cilëve iu shpallet, por pa asnjë efekt te të verbërit. Tani, të gjithë ne jemi të verbër prej natyre, dhe si pasojë, nuk mund të depërtojë në mendjet tona derisa Fryma, si mësuesi i brendshëm, nëpërmjet ndriçimit të tij krijon hyrje për të.

~Gjon Kalvin (John Calvin)

 

Institutes of Christian Religion [Institutet e Fesë së Krishterë] Vol. 1 

(Louisville, Kentucky; Westminster John Knox Press; 1974) f. 582.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *