Vepra e vërtetë e Perëndisë dhe përpjekjet njeriut për ta krijuar atë!

Si të dallosh nëse dicka që shikon dhe ndjen është me të vërtetë prej Perëndisë apo është prej njeriut.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *