Përvoja apo Shkrimi – Kush është standarti yt?

Kush është baza dhe standarti për bindjet, praktikat dhe jetën tënde?

Shkrimi apo Përvoja? Shkrimi apo Ndjenjat?

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *